Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek w Krynicy-Zdroju

6.30-8.30 – Schodzenie się dzieci i zabawy dowolne

 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
 • stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według zainteresowań dzieci.
 • zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

8.30-8.50 – Ćwiczenia poranne

 • zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela, j. angielski, zabawy utrwalające poznawaną tematykę

8.50-9.30 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie

 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych przed i po śniadaniu,
 • modlitwa poranna

9.30-10.00 – Zajęcia  czynności  objęte tematyką planów dziennych

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego,

10.00-11.00 – Pobyt na świeżym powietrzu

 • organizowanie zajęć na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
 • zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci

11.00-12.00 – Przygotowanie do obiadu. Obiad

 • czytanie dzieciom opowiadań, bajek, słuchowiska bajkowe
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe przed i po obiedzie, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywanie posiłku, zachowania prawidłowej postawy,

12.00-13.00 – Zabawy zespołowe i tematyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem twórczej aktywności dzieci w sali

 • katecheza,zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej,
 • prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, prowadzenie obserwacji

13.00-13.30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

 • utrwalanie czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku

13.30-16.00 – Rozchodzenie się dzieci

 •  stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy w sali lub zabawy w ogrodzie, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne