Kontakt
Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek -  Administrator

- dyr. s. Maria. B
- pełna nazwa przedszkola: Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek
- adres: ul; Dąbrowskiego 5
- telefon kontaktowy: 508530558
- adres poczty elektronicznej: o.przedszkole@wp.pl
- REGON 122680799


Przedszkole czynne jest od 6.30 – 16.00

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 roku do 6 lat
Serdecznie zapraszamy chętnych !

Telefon kontaktowy +48 508 530 558