Ogłoszenia

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym i zapewniamy o wszelkich podjętych przez nasze przedszkole staraniach które pomogą nam funkcjonować w czasie pandemii. Zakupione są do przedszkola jonizatory i oczyszczacze powietrza które pomogą w lepszym, świeżym i zdrowym oddychaniu.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wytycznych które przekazujemy gdyż są podyktowaneprzez sanepid:

  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki przedszkolnej niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek i dzielić się przyniesionymi z domu z innymi dziećmi
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5m
  • Przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maskę w wejściu do budynku przedszkola
  • Nie wolno wchodzić na salę z wyjątkiem rodziców których dzieci uczęszczają po raz pierwszy (na sale można wejść tylko w masce i bez obuwia)
  • Ogólnie nawet poza pandemią prosimy nie wchodzić na sale i dywan w butach na sale
  • Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe
  • Jeżeli jest w domu osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola