Baza

BAZA

  • Przedszkole nasze mieści się na parterze budynku jednorodzinnego będącego Domem Zakonnym Sióstr Służebniczek, które są właścicielem budynku
  • W skład pomieszczeń przedszkola wchodzą dwie sale zajęć, łazienka, szatnia, kuchnia, magazyn na pomoce dydaktyczne
  • Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na dobre zorganizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej
  • Podczas urządzania i meblowania sal wykorzystywane są zasady ergonomii
  • Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
  • Wszystkie środki dydaktyczne, materiały, przybory i narzędzia do zajęć i zabaw umieszczone są w określonych, łatwo dostępnych miejscach
  • Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami: stopniowanie trudności, przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, wyzwalanie różnych form aktywności, kontrola błędów umożliwiająca samodzielne poszukiwanie rozwiązań, etc.
  • Przedszkole do pełniejszej formacji religijnej dzieci korzysta z kaplicy domu zakonnego
  • Przedszkole posiada plac zabaw z urozmaiconym, nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym, ciągle modernizowanym
  • Teren przedszkola jest ogrodzony.